K personalizaci obsahu, poskytování služeb sociálních sítí a analýze návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním webu s tím souhlasíte.

ANKETA

V obchodě chci platit kartou

ANO 70% NE 30% 0% 0%

NOVINKY

arr3Hodnocení produktůKaždý zákazník se snaží nakoupit co nejkvalitnější zboží za pro něho co nejpřijatelnější cenu. Co... arr3Doprava ZDARMADoprava ZDARMA na objednané zboží platí při platbě předem na náš účet. Způsob dopravy k zákazníkovi... arr3Doma prohlédnu, pak platím - TWISTOTwisto FAKTURA je nový způsob platby, kterou Vám v našem eshopu nabízíme. Zboží si v eshopu... arr3Snížení ceny u příborů TONERDovolujeme si Vás upozornit na novinku v našem obchodě hrackyTEMA.cz. Nyní je možné vyhledat produkt...

ZBOŽÍ V AKCI

Cena 180,00 Kč (7,01 EUR)
Skladem
Cena 15,00 Kč (0,58 EUR)
Skladem
Cena 460,00 Kč (17,91 EUR)
Skladem

 

 
 

» Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího - firmy Hračky TEMA - Modely, Dvořákova 295, 563 01 Lanškroun a kupujících - zákazníků této firmy. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží dodané prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou závazné pro obě strany. Tyto obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zboží uvedené v objednávce kupujícího. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu (včetně balného a poštovného).

Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech povinných údajů uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. Po správném odeslání objednávky obdrží kupující automatické potvrzení přijetí objednávky. Pokud není objednané zboží skladem, vyrozumí dodavatel kupujícího mailem. Prodávajícím potvrzená objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podstatných podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považují povinné osobní údaje a přesná specifikace zboží a jeho počtu. Prodávající může upustit od vykrytí objednávky a to z důvodu, že je zjevně pochybná adresa kupujícího.

Cena, platební podmínky

Prodávající účtuje za zboží ceny, které uvádí na svých webových stránkách. Ceny za zboží jsou uvedeny v korunách českých včetně DPH. Na zboží je poskytnuta záruka dle platných ustanovení Občanského zákoníku.

Dodací podmínky

Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu (2 - 7 dnů) od závazného potvrzení objednávky. Zboží bude dodáno na adresu kupujícího uvedenou v objednávce, a to buď na dobírku nebo po předchozím uhrazení jako doporučená zásilka.

Storno objednávky

Kupující má právo stornovat objednávku ihned po odeslaní a to bez udání důvodu, nejpozději však do 2 hodin od odeslání závazné objednávky. Po této lhůtě je již objednávka považována za závaznou.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

-          zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo není skladem nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

-          kupující  nepřijal předešlé objednané zboží.

Právo odstoupit od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

- Kontaktujte nás písemně, že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, jméno a datum nákupu.

- Pokud jste již zboží obdržel/la a převzal/la, zašlete je zpět na naší adresu. Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité nebo poškozené, musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) s originálním dokladem o koupi.

- Zboží zašlete jako obyčejný balík na adresu provozovatele. Zboží nesmí byt zasláno na dobírku!

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporujícího výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Ochrana osobních dat

Provedením objednávky dává kupující souhlas k tomu, aby uvedené údaje byly zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zák. č.101/2000 Sb.) pro další využití za účelem zásilkového prodeje v rámci obchodní činnosti prodávajícího, a to na dobu neurčitou. Prodávající se zavazuje řídit se tímto zákonem a využívat veškeré údaje pouze pro své interní potřeby, chránit data před zneužitím a neposkytovat je žádnému třetímu subjektu.

Prodávající si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (heckerem). Pouze v takovémto případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné v rozsahu a znění, které je uvedeno na webových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky a jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

Účastníci se dohodli, že není-li obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj, Balbínova 821/8, 500 03 Hradec Králové, http://www.coi.cz/.

MDg0M2M